Vinduer: 2-lags og 3-lags energiglass m/argon (PVC inn- og utadslående)

Våre kunder skal kun ha det beste - derfor tar vi våre PVC-profiler fra den verdenskjente og markedsledende tyske produsenten REHAU! De mekaniske beslag i vinduene er også av aller beste kvalitet og kommer fra like velkjente ROTO. 

Produktene fra REHAU kjennetegnes av estetisk design, fremragende funksjonalitet og ikke minst varighet. De fremstilles av materialer av førsteklasses kvalitet basert på Rehau sin avanserte teknologi. Produktspektret favner bredt og dekker behov innen nybygg, herunder passivhus, og rehabilitering, det være seg private boliger eller næringsbygg.
PVC-vinduer har vært lite utbredt i Norge. I Europa forøvrig er dette det produktet som har vært og er mest benyttet i mange tiår. Rehau har derfor 60 års ekspertise innen utvikling og forskning på slike produkter og er et absolutt trygt valg.

Gjennom Rehau sitt brede utvalg kan vi tilby alt fra standardvinduer til sertifiserte vindu-systemer for passivhus. Vi kan selvsagt imøtekomme de norske byggekravene både hva gjelder nybygg (U-verdi =1,2) og rehabilitering av eldre boliger hvor det pr i dag  benyttes en U-verdi på 1,4. Rehau har vinduer som tilfredsstiller dagens krav til passivhus (krav U=0,8) og vi kan levere vinduer med U-verdi ned mot U=0,75. Vi har også meget prisgunstige vinduer til de steder hvor det ikke er strenge krav til U-verdi, driftsbygninger, garasjer, kaldlager, bygninger i landbruket osv. 

Om krav til isolerende egenskaper - U-verdi
I dagens marked er det dessverre mange uklarheter rundt dette med U-verdi. Byggekravene gjelder u-verdien på hele vinduskonstruksjonen med glass, ramme og karm. U-verdien på glasset kan med letthet møte byggekravet på U=1,2, men den U-verdien er av mindre interesse fordi byggekravene går på U-verdien på hele konstruksjonen.

En del oppgir dessverre U-verdi på produktene uten å spesifisere om det er verdien på glasset eller på konstrukjsonen. La deg ikke føre bak lyset her! Sørg for å få en skriftlig garanti fra selger gjennom tilbud o.l. at U-verdien gjelder på hele konstruksjonen.

Sertifiseringen av en vindustype/-modell gjelder U-verdien på et vindu av en bestemt størrelse - referansestørrelsen. Dette fordi U-verdien forandrer seg fra en størrelse (dimensjon) til en annen. Den mest vanlige referansestørrelsen på vinduer som er benyttet i Norge er 120x120 (bxh). For PVC-vinduer er 123x148 vært den mest benyttede referansestørrelsen. Dette innebærer at for en leveranse av vinduer skal gjennomsnitlig U-verdi for leveransen være lik eller mindre (bedre) enn U=1,2.

av PVC og fiberkompositt er tilnærmet vedlikeholdsfrie (se nedenfor). De produktene vi selger CE-merket, dvs. at de tilfredsstiller alle EU sine krav til miljø, resirkulering, byggeforskrifter hva gjelder brann, luft- og vanntetthet osv.

I Sverige har den Svenska Provningsanstalten gjennomført en test av malte trevinduer, vinduer av tre med aluminiumsbekledning utvendig, vinduer av stålforsterket PVC og aluminiumsvinduer. På anstaltens bygninger i Borås monterte de ved årsskiftet 1994/95 vinduer av disse materialtypene. Deretter har de undersøkt vinduene nøye hvert 5 år, bla. ved å ta vinduer ned og undersøke materialets tilstand i sine laboratorier. Om denne testen og resultatene av den skriver SP bl.a. følgende i sin oppsummering:

 "Hos SP sitter tretton olika fönsterkonstruktioner i en och samma fasad sedan årsskiftet 1994/95. Fönstren sitter i hus 2 hos SP i Borås och ger en unik möjlighet för var och en att med egna ögon jämföra hur olika material och fönsterkonstruktioner åldras.

Bakgrunden är att när de befintliga träfönstren blev så dåliga att de måste bytas ut beslutade SP att sätta in olika fönster i en av fasaderna och använda den som ”testfasad”. En möjlighet skapades därmed att på nära håll studera hur olika konstruktioner påverkas av tidens tand. Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind.

 

Materialen i fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, styv metallförstärkt PVC samt aluminium.
 

Fönstren har besiktigats fem gånger, den senaste år 2007. Hela projektet fram till och med den tredje besiktningen år 2000 dokumenteras i SP Rapport 2001:31.
 

Från besiktningen 2007 konstateras: Efter omkring 15 år i bruk är 49% av samtliga inventerade PVC-fönster helt utan anmärkning. Motsvarande siffra för övriga fönsterkonstruktioner är endast 27%.
 

Vid tidigare besiktningar har konstaterats att konditionen på ytbehandlingen av träfönster har stor betydelse för fuktkvoten och att uppställningsbeslag i form av stormhakar påverkar beständigheten negativt. Vid besiktningen 2000 konstaterades att ”fönstren av trä uppvisade höga fuktkvoter, fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare”. Detta är givetvis inget problem för PVC-fönster, eftersom de inte ens kan ta upp fukt.

PVC-fönster uppvisar inga tecken på färgförändringar efter drygt 13 år. 

Träfönster efter 10 år. Redan vid tredje besiktningen, efter 5 år, hade färgen krackelerat och spruckit på flera ställen.

SP Borås, Byggnadsfysiks söderfasad (hus 2 på SP).

Totalt 58 fönster i två våningar monterade november 1994 till februari 1995.
Tretton olika fönsterkonstruktioner, alla P-märkta, typgodkända och med tre glas.
Fönstren är sidohängda, har glidhängselbeslag eller dreh-kip beslag"