Dører: Enfløyet innendørs branndør-/lydisolerte dører (malt)

Disse dørene kommer med malt overflate og er dører som kun skal anvendes til innendørs bruk (normal innetemperatur med max forskjell på +/- 5 grader på begge sider av døren). Dørene nyttes mellom innvendige rom og f.eks fra oppvarmet trappegang inn til leilighet. Dørene fås med brannklassifisering B30 (Ei30) eller brann- og lydisolert dør B30/dB35 (Ei30/dB35).

Dette er dører av god kvalitet og med godkjenning for det norske markedet. Kjernen i dørbladet består av materialer av trevirke. Malte dører har en hardfiberplate på utsiden (begge sider) som danner et stabilt og godt underlagt for maling. Dørbladene er 39 mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger.

Standard dimensjoner er 80/90/100x200/210

Til døra hører en standard furukarm (42x92 mm) med spor for utforinger. Karmen kommer med brannforsegling i karmen og dører med lydklassifisering har i tillegg tettelist av gummi..