Dører: Brannklassifiserte fyllingsdører

Dørbladet på ramtredører, eller fyllingsdører, består at en ramme og samt inndeling av dørbladet i fyllinger (også kalt speil). Det kan være fra ett til flere speil i en ramtredør. I ytterkant av speilene finer vi som regel en utfresing som fremhever speilet. Denne utfresingen kalles frise, speilene kalles derfor ofte som frisede speil.

Speilene er i utgangspunktet løse og de plasseres i spor som er frest inn i ramtreet når rammen settes sammen. Speilene ligger "løse" i ramtreet (ikke limt eller festet på annen måte) og er derved mindre utsatt for sprekking pga spenninger/bevegelser i treverket. På malte dører brukes MDF på overflaten for å få et malingsunderlag som ikke beveger seg med temperatur og luftfuktighet slik treverk gjør (skaper sprekker i malingen med fare for flassing).

Ramtredør med fyllinger er langt på vei et håndverksmessig kunstverk og den kunsten sies å være over 400 år gammel her i landet. Materialene må velges med omhu og ramtreet må limes på en slik måte at spenningen i trestykkene arbeider mot hverandre for å unngå vridning av dørbladet (dette gjelder ikke moderne masseproduserte dører).

De brannhemmende og lydreduserende egenskapene klassifiseres på samme måte som for elementbygde dører av moderne konstruksjon.