Dører: Hyttedører

Dette er fortrinnsvis ytterdører som enten er laget med tanke på hytter eller som stilmessig kan passe inn som hoved- og bi-inngangsdør på hovedbygning/villa. Forøvrig kan alle fullisolerte ytterdører brukes som hyttedør, det være seg ved sjøen, i innlandet eller på fjellet.

Hyttedører kan enten være fullisolerte eller såkalte 18 graders dører. I det siste tilfellet må temperaturforskjellen mellom inne- og utetemperaturmer ikke overstige de angitte gradetall (18 grader, evt 10 grader). Overstiger forskjellen f.eks 18 grader vil temeperaturforskjellen på utside og innside bli så stor at dørbladet kan slå seg. Det vil også være fare for rimdannelse med påfølgende vannavrenning på innsiden i den kalde årstiden.

Våre leverandører er meget fleksible mht spesialdimensjoner. Vi har levert hyttedører ned til 70x170. Det vil også være mulig å få sporfrest mønster og utenpåliggende profiler i eget design mot tillegg i pris.

Hyttedører leveres også som ekte ramtredører. Slike dørtyper bør stå under et takutspring eller overbygget inngangsparti for å skjerme døra mot vær og vind.