Dører: Altandør (forsterket balkongdør - ytterdør standard)