Vinduer: Toppsving

( se prisliste )

Toppsvingvinduet er også kjent som "husmorvinduet". Det svinger utsiden inn (180 grader sving) uten å berøre gardiner, persienner o.l på innsiden av vinduet. Vinduet betjenes med kun én vrider. Begges sider av vinduet kan rengjøres fullstendig fra innsiden.

Toppsvingvinduer kan bygges sammen i kombinasjoner (i felles karm), f.eks. 2 sidestilte toppsvingvinduer med en midtpost (gir tilnærmet samme utseende som 2-rams sidehengslet i lukket posisjon). Det kan også kombineres med andre vindustyper som fastkarm og sidehengslet. Pris på kombinasjoner kun på forespørsel.

Vinduet leveres med glatt skrådd kant på innside av rammer og karm.

Toppsving vinduer fås som brannsikkert vindu i klasse F30 (E30) og B30 (E130). Det kan leveres med 3-lags energiglass og med solkontrollerende glass, selvvaskende glass, sikkerhetsglass eller dekorglass. Priser på forespørsel. 

Vinduet fås i alle NCS-farger. Noen produsenter beregner tillegg for ikke standard dimensjon (mellommål): 1-4 stk, + 30% på nærmeste standarddimensjon over. 5-9 stk + 15% på nærmeste standarddimensjon over.

Treverket i disse vinduene er av førsteklasses kvalitet og er laminert og fingerskjøtt for bl.a. å oppnå et mest mulig stabilt og kvistfritt materiale.

Vinduet leveres standard med 2-lags glass og U-verdi 1,2 på konstruksjonen. Det fås også med 3-lags glass. En litt rimeligere utgave for rehabilitering av vinduer på eldre boliger har en U-verdi på 1,4 og en enda gunstigere pris!

Abora AS garanterer at de vinduer vi tilbyr er av den aller beste kvalitet, produsert for nordisk klima og levert av anerkjente produsenter. De tilfredsstiller alle normer og bransjekrav samt miljøkrav fra norske myndigheter.

Vinduer av god kvalitet koster litt mer, men blir alltid lønnsomme i det lange løp!

Toppsving bilder:

Priser

Dimensjon